PRAHA 22

Aktuality

Konzultační proces

Vážení aktéři ŘV MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům, které byly vytvořeny v rámci MAP III, a které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se …

Po více než 16 měsících pečlivé práce a spolupráce jsme dosáhli významného milníku v oblasti rozvoje vzdělávání v naší městské části. Projekt …

Vážení občané Prahy 22, vážení aktéři předškolního a školního vzdělávání, s radostí vás zveme na veřejné projednávání výstupů projektu MAP III Praha …

Dne 23. října 2023 se uskutečnilo závěrečné jednání Řídicího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu Prahy 22. …

Tisková zpráva

Téma: Veřejné projednání výsledků projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 22 Úspěšný projekt Místní akční plán rozvoje …

Vážení aktéři MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:  …

Letos se Dny sociálních služeb a zdraví v Uhříněvsi konají ve třech dnech, a to od středy 11. 10. do pátku 13. …

Dne 26. 9. 2023 se zástupce našeho projektového týmu zúčastnil setkání na půdě NPI pod vedením Mgr. et Mgr. Evy Vaňkátové, která …

Dne 6. 9. 2024 jsme se odpoledne sešli v Muzeu Uhříněves se všemi zástupci zapojených škol v MAP na našem území a věnovali …

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  …

Milí páni učitelé a milé paní učitelky, rádi bychom vám touto cestou vyjádřili naši upřímnou vděčnost za vaši mimořádnou práci a otevřený přístup …

K ukončenému školnímu roku 2022/2023 proběhla pravidelná aktualizace učitelů lídrů na našem území. V projektu MAP máme zapojených všech 11 škol našeho území a …