PRAHA 22

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 22 – Přehled úspěchů a budoucích kroků

Po více než 16 měsících pečlivé práce a spolupráce jsme dosáhli významného milníku v oblasti rozvoje vzdělávání v naší městské části. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zahájený v červenci 2022 a přivedený k úspěšnému konci v listopadu 2023, nyní otevírá stránku nové kapitoly.

Dosahované úspěchy

Díky odhodlání a společné práci učitelů, rodičů, místním aktérům předškolního a školního vzdělávání a místní správy jsme splnili všechny stanovené indikátory a realizovali všechny plánované výstupy. To znamená, že naše strategické plánování a akční plány jsou nejen na papíře, ale žijí v každodenních vzdělávacích aktivitách celého obvodu.

Výstupy projektu zahrnují:

  • Souborný dokument MAP, který slouží jako komplexní průvodce pro rozvoj vzdělávání.
  • Strategický rámec investičních priorit na období 2021 – 2027, zajišťující dlouhodobou vizi vzdělávací politiky a konkretizují vize, cíle a plány do roku 2025.
  • Roční akční plány pro roky 2023, 2024 a 2025, které dávají naše cíle a aktivity do konkrétního časového rámce.

Předání štafety

S radostí oznamujeme, že tento projekt bude bezprostředně následován pokračujícím projektem pod operačním programem Jan Amos Komenského. Tento přechod zaručuje, že inovace a rozvoj v oblasti vzdělávání budou pokračovat plynule a bez přerušení.

Veřejné projednání

Chceme, aby naše komunita byla u toho, když se píše další kapitola našeho vzdělávacího příběhu. Děkujeme všem za aktivní účast na veřejném projednání, kde byla příležitost projevit své názory a připomínky k našim plánům a k dosaženým výsledkům. Věříme, že se budeme v nadcházejícím období potkávat ve stále větším počtu.

Děkujeme Vám

Tento projekt je důkazem toho, co můžeme dosáhnout, když pracujeme společně. Děkujeme všem, kdo se podíleli na úspěchu tohoto projektu, a těšíme se na další společné kroky. Zvláštní poděkování patří našim učitelům lídrům a vedení našich mateřských a základních škol.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Podívejte se na naše webové stránky a sociální média pro další informace a aktualizace o veřejném projednání a budoucích krocích v našem projektu. Váš hlas je pro nás důležitý, a proto se těšíme na vaši účast a příspěvky.

Tým projektu MAP Praha 22