PRAHA 22

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Aktuality

Konzultační proces

Vážení aktéři ŘV MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům, které byly vytvořeny v rámci MAP III, a které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se …

Po více než 16 měsících pečlivé práce a spolupráce jsme dosáhli významného milníku v oblasti rozvoje vzdělávání v naší městské části. Projekt …

Vážení občané Prahy 22, vážení aktéři předškolního a školního vzdělávání, s radostí vás zveme na veřejné projednávání výstupů projektu MAP III Praha …

Dne 23. října 2023 se uskutečnilo závěrečné jednání Řídicího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu Prahy 22. …

O projektu

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Cílem projektu je pokračování a další rozvoj nastavených platforem spolupráce a společných aktivit všech aktérů MAP na území správního obvodu Prahy 22. Do projektu je zapojeno všech 11 škol v území, které se podílejí na aktivitách spolupráce a rozvoji prostředí MŠ a ZŠ. 

Kontakty

Kontaktatovat nás můžete na našem e-mailu: mappraha22@gmail.com

Nebo využít náš kontaktní formulář

Kdo tvoří MAP na Praze 22

Připravujeme.