PRAHA 22

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Aktuality

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  …

Dne 20. 3. 2023 proběhlo druhé jednání ŘV MAP Praha 22. Na jednání byly schváleny dokumenty, se kterými jsme se seznámili v …

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí …

Projekt MAP Praha 22 má svůj YouTube kanál. Zde bychom rádi prezentovali naše nosná témata MAP, a také naše učitele lídry, kteří …

O projektu

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Cílem projektu je pokračování a další rozvoj nastavených platforem spolupráce a společných aktivit všech aktérů MAP na území správního obvodu Prahy 22. Do projektu je zapojeno všech 11 škol v území, které se podílejí na aktivitách spolupráce a rozvoji prostředí MŠ a ZŠ. 

Kontakty

Kontaktatovat nás můžete na našem e-mailu: mappraha22@gmail.com

Nebo využít náš kontaktní formulář

Kdo tvoří MAP na Praze 22

Připravujeme.