PRAHA 22

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Aktuality

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí …

Projekt MAP Praha 22 má svůj YouTube kanál. Zde bychom rádi prezentovali naše nosná témata MAP, a také naše učitele lídry, kteří …

Evaluace procesu místního akčního plánování je povinná aktivita projektu MAP III, jejímž cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, …

MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) působí v MČ Praha 22 již od roku 2014. Vybudoval systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, školskými zařízeními …

O projektu

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

Cílem projektu je pokračování a další rozvoj nastavených platforem spolupráce a společných aktivit všech aktérů MAP na území správního obvodu Prahy 22. Do projektu je zapojeno všech 11 škol v území, které se podílejí na aktivitách spolupráce a rozvoji prostředí MŠ a ZŠ. 

Kontakty

Kontaktatovat nás můžete na našem e-mailu: mappraha22@gmail.com

Nebo využít náš kontaktní formulář

Kdo tvoří MAP na Praze 22

Připravujeme.