PRAHA 22

O projektu a tým

Informace o projektu

MČ Praha 22 Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022908

Cílem projektu je pokračování a další rozvoj nastavených platforem spolupráce a společných aktivit všech aktérů MAP na území správního obvodu Prahy 22. Do projektu je zapojeno všech 11 škol v území, které se podílejí na aktivitách spolupráce a rozvoji prostředí MŠ a ZŠ. V projektu MAP III dojde k významnému zhodnocení a definici dosavadních poznatků spolupráce a nastavení strategických dokumentů do optimální polohy pro všechny aktéry MAP. Projekt se zaměří na cílenou komunikaci aktérů MAP a CS pro pevnější ukotvení MAP.

Doba realizace projektu je 7/2022 – 11/2023.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizační tým MAP III

Bc. Dagmar Bodláková
Manažerka projektu 
mappraha22@gmail.com

Karolína Dürrová
Finanční manažerka projektu
mappraha22@gmail.com

Ing. Roman Petr, MPA
Odborný garant MAP
roman.Petr@praha22.cz

Mgr. Kateřina Kaňoková 
Evaluátorka projektu
katerina.kanokova@seznam.cz

Ing. František Wetter
Pracovní skupina pro financování
frantisek.wetter@praha22.cz

Mgr. Jitka Rothová
Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost
jrothova@zsjandusu.net

Mgr. Andrea Buršíková-Vašíčková
Pracovní skupina pro matematickou gramotnost
andrea.bursikova@email.cz

Pavlína Harantová
Pracovní skupina pro rovné příležitosti
pavlina.Harantova@praha22.cz

Dokumenty ke stažení