PRAHA 22

Zapojte se

Výzvy k zapojení

Vážení aktéři MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:  …

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  …

Dne 20. 3. 2023 proběhlo druhé jednání ŘV MAP Praha 22. Na jednání byly schváleny dokumenty, se kterými jsme se seznámili v …

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí …

V projektu MAP III budeme společně vybírat aktivity, které bychom chtěli pro naše děti, žáky, rodiče a pedagogy realizovat v období 2023, …

Anketa

Vážení aktéři Místního akčního plánu vzdělávání na Praze 22, dovolujeme si vás oslovit a požádat o aktivní účast na ověření aktuálních potřeb našich dětí a žáků, pedagogických pracovníků ze zapojených škol v území. Získané informace budou důležitou zpětnou vazbou pro vzájemnou spolupráci aktérů a optimální nastavení strategických dokumentů MAP pro další období.

Vaše názory, postřehy a náměty pro naší další práci

Vážení aktéři Místního akčního plánu vzdělávání na Praze 22, budeme rádi za vaše názory, postřehy a náměty pro naší další práci.