PRAHA 22

Pozvánka na veřejné projednání výstupů projektu MAP III Praha 22

Vážení občané Prahy 22, vážení aktéři předškolního a školního vzdělávání,

s radostí vás zveme na veřejné projednávání výstupů projektu MAP III Praha 22.  Přijďte si prohlédnout a diskutovat o výsledcích a dokumentech projektu.

  • Představeny budou hlavní výstupy projektu MAP III Praha 22, tj. Souborný dokument MAP a jeho části. Souborný dokument MAP, který slouží jako komplexní průvodce pro rozvoj vzdělávání.
  • Strategický rámec investičních priorit na období 2021 – 2027, zajišťující dlouhodobou vizi vzdělávací politiky a konkretizují vize, cíle a plány do roku 2025.
  • Roční akční plány pro roky 2023, 2024 a 2025, které dávají naše cíle a aktivity do konkrétního časového rámce.

Setkání se uskuteční dne 9. listopadu 2023, od 15:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p.

Veřejné projednávání je klíčovým momentem pro zapojení komunity do dalších kroků našeho vzdělávacího projektu. Těšíme se na Vaši účast a příspěvek.

Tým projektu MAP Praha 22

Přílohy: