PRAHA 22

Konzultační proces

Vážení aktéři ŘV MAP Praha 22,

zahajujeme konzultační proces k dokumentům, které byly vytvořeny v rámci MAP III, a které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:

1.     Strategická část Souborného dokumentu MAP (3. kapitola), jejíž součástí je i Strategický rámec investičních priorit (SR) na PO 2021 – 2027. Jedná se o řešené doplnění a projednanou změnu v kapitole 3.2 Vize, kde neuznalo MŠMT jako administrativní chybu překlep v uvedeném roce 2023 a trvalo na 6 měsíčním intervalu od posledního schvalování dokumentu (23. 10. 2024). Nyní opravujeme na rok 2025. Tato změna/stav je nově popsán v posledním odstavci kapitoly 3.1 Úvod do tvorby Strategického rámce, neboť je nezbytné situaci zaznamenat. Má vliv na další termíny schvalování a platnost SR. Změny v dokumentu jsou vyžlucené. Prosím, projděte si celý dokument.

 2.     Akční plánování neinvestičních priorit část Souborného dokumentu MAP (kapitola 4.), jejíž součástí je i RAP 2023, 2024 a 2025. Jedná se o výstupy projektu MAP III. Na žádost paní radní Vagenknechtové byla do RAP 2024 přidána aktivita 4. 5. 11 Aktivita 11/2024. Aktivita byla řádně projednána v rámci PS pro rovné příležitosti a je v souhlasu s cíli MAP na našem území. Jinak je část Akční plánování beze změn. Aktivita je vyžlucena.

Tyto dokumenty budou v konzultačním procesu od 15. 4. 2024 – 19. 4. 2024. Vaše připomínky k projednávaným dokumentům prosím zasílejte na email mappraha22@gmail.com do 19. 4. 2024 so 12:00 hodin. Hlasovat o dokumentech budeme k termínu 25. 4. 2024 formou projednání per rollam v rámci ŘV MAP. 

Tým projektu MAP