PRAHA 22

Výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22. 

Otevřené třídy Prahy 22 se zaměřily na na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO. 

V příloze naleznete příručky pro rodiče dětí a žáků s OMJ.

Příloha ke stažení ZDE (Priloha.zip) 56 MB