PRAHA 22

Konzultační proces k dokumentům MAP III 9. 10. – 16. 10. 2023

Vážení aktéři MAP Praha 22,

zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty: 

  • Souborný dokument MAP III – jedná se o výstupu projektu MAP III. Dokument byl v průběhu projektu MAP III doplněn o aktuální data v Analytické části, Strategické části a Implementační části. 
  • Součástí tohoto dokumentu je SR  investičních priorit na PO 2021 – 2027. Jedná se o výstup projektu. 
  • Součástí tohoto dokumentu je RAP neinvestičních priorit 2023, 2024 a 2025. Jedná se o výstupy projektu. RAP je i pro přehlednost v samostatné xls. příloze.  
  • Další částí dokumentu je Závěrečná evaluační zpráva, která je také výstupem projektu MAP III a naleznete ji v projednávaném dokumentu. 

Dokumenty, o kterých budeme na jednání ŘV hlasovat, budou v konzultačním procesu od 9. 10. 2023 – do 16. 10. 2023. Dokumenty zasíláme členům ŘV a dále jsou zveřejněny na webu projektu MAP III. Vaše připomínky k projednávaným dokumentům prosím zasílejte na email

mappraha22@gmail.com do 16. 10. 2023 do 14:00 hodin. 

Hlasovat o dokumentech budeme na jednání ŘV MAP III Praha 22, které se koná 23. 10. 2023. 

Děkujeme za Váš čas 

Dagmar Bodláková 
manažerka projektu MAP III

Přílohy: