PRAHA 22

Závěrečné jednání Řídicího výboru projektu MAP

Dne 23. října 2023 se uskutečnilo závěrečné jednání Řídicího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu Prahy 22. Toto setkání bylo klíčovým momentem, neboť došlo k úspěšnému schválení všech dokumentů spojených s projektem.

S potěšením oznamujeme, že výsledky dlouhodobé práce a snahy členů Řídicího výboru byly korunovány úspěchem a všechny připravené dokumenty byly jednomyslně odsouhlaseny.

Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat všem členům Řídicího výboru za jejich neocenitelný přínos, odbornost a angažovanost, díky kterým bylo možné dosáhnout cílů projektu. Vaše práce a odhodlání představují základní kámen úspěchu, který povede k lepším vzdělávacím příležitostem pro děti a žáky našich městských částí.

Těšíme se na pokračování naší vzájemné spolupráce v nadcházejícím období a na další společné úspěchy, které nepochybně přinesou pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné strany.

Podrobnosti o schválených dokumentech a informace o dalších krocích projektu najdete v příloze. Tým projektu MAP Praha 22

Přílohy: