PRAHA 22

Akce pro ZŠ Divadlo U22 a spolek Neposeda říjen 2023

Letos se Dny sociálních služeb a zdraví v Uhříněvsi konají ve třech dnech, a to od středy 11. 10. do pátku 13. 10. 2023. Část programu bude věnována našim žákům ZŠ. Středa 11. 10. 2023, konkrétně  dopoledne, bude zaměřeno na naše školy – děti a mládež od  12 let, tedy od 7. – 9. tříd.

Vedle promítání filmu V síti (jedná se o zkrácenou dětskou verzi pro diváky od 12 let), proběhne v rámci dopoledne také přednáška od spolku Neposeda https://neposeda.org/ (který se věnuje dětem a mládeži, má nízkoprahový klub v Běchovicích, věnuje se terénní péči pro mládež atd.). Akce je zaměřena zejména na prevenci.  Některá témata budou následně přenesena našimi pedagogy ještě do výuky tak, aby byl prostor na doplňující vysvětlení a dotazy. Pedagogové našich ZŠ se vzájemně inspirují a doplňují v možnostech, jak témata psychohygieny, virtuální stopy na sociálních sítích, závislosti a důležitosti komunikace v kontextu této akce co nejlépe pojmout.

Tým MAP