PRAHA 22

I v letošním roce 2023 proběhla pravidelná aktualizace seznamu našich učitelů lídrů

Milí páni učitelé a milé paní učitelky,

rádi bychom vám touto cestou vyjádřili naši upřímnou vděčnost za vaši mimořádnou práci a otevřený přístup při vedení a práci v Mateřské a Základní škole. Vaše role jako lídrů nejen v pedagogickém smyslu, ale i ve formování našich dětí a celé školní komunity, má obrovský význam, a my si toho velice vážíme. Jste inspirací pro své žáky, kolegy a celou školní komunitu.

Vaše dovednosti, nadšení a neúnavná snaha přinášejí do našich škol kvalitu a inspiraci. Jste příkladem pro naše děti, ukazujete jim cestu ke znalostem, kreativitě a etickým hodnotám. Vaše schopnost vytvářet pozitivní učební prostředí, ve kterém se naše děti cítí podporovány a motivovány, je neocenitelná.

Děkujeme vám za to, že jdete nad rámec svých povinností, že svým způsobem učení inspirujete a že se s láskou staráte o vývoj našich dětí. Vaše oddanost a schopnost překonávat výzvy jsou základem našich školních úspěchů.

Moc si vážíme vaší práce a víme, že jste klíčovou součástí naší školní rodiny Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Praze 22. Vaše úsilí a vášeň přispívají k formování našich dětí do budoucích lídrů a občanů s vynikajícími znalostmi a hodnotami.

S úctou a vděčností,

za realizační tým MAP

Dagmar Bodláková
manažerka projektu MAP III

Seznam našich učitelů lídrů 6/2023

 • Lenka Štěpánková RP – MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
 • Ing. et Mgr. Michaela Konečná ČG – MŠ Praha – Kolovraty
 • Renáta Pecáková RP – MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
 • Mgr. et Bc. Vlasta Zdobinská ČG – MŠ Pitkovice, PO, Praha 10, Hlívová 303/4
 • Mgr. Jiří Měchura RP – ZŠ, Praha 10, nám Bří Jandusů 2
 • Mgr. Jitka Rothová ČG – ZŠ, Praha 10, nám Bří Jandusů 2
 • Mgr. Ivana Vodičková RP – ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
 • Mgr. Lenka Zámostná Ph.D. MG – ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
 • Mgr. Vladimíra Reinerová RP – ZŠ Praha – Kolovraty
 • Jitka Müllerová – MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
 • PaedDr. Petr Ptáček – ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941