PRAHA 22

Spolupráce v území NPI a MAP Praha 22

Dne 26. 9. 2023 se zástupce našeho projektového týmu zúčastnil setkání na půdě NPI pod vedením Mgr. et Mgr. Evy Vaňkátové, která se nyní stala garantem v území.

Setkání se neslo v duchu těchto témat: témata:

• seznámení a vzájemná očekávání

• sdílení informací při přípravě a realizaci projektů MAP, IPs Kurikulum a dalších projektů

• nastavení jednotné komunikace a spolupráce mezi partnery v území

• návrhy na efektivní platformu pro výměnu zkušeností

• harmonogram dalších společných setkání

• síťování s odborníky ze vzdělávání v rámci území

Všichni asi tuší, že z toho máme velkou radost, neboť Eva Vaňkátová je naše dlouholetá kolegyně a my vidíme velký potenciál v budoucí spolupráci s NPI a věříme, že nyní bude mnohem zřejmějším, kde se můžeme o instituci NPI metodicky opřít. 

Již jsme měli možnost probrat plán společných aktivit  na další období a těšíme se na spolupráci!

Dagmar Bodláková
Manažerka projektu MAP III

Příloha ke stažení ZDE