PRAHA 22

Tisková zpráva

Téma: Veřejné projednání výsledků projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 22

Úspěšný projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 22 přechází do nové fáze pod patronací Operačního programu Jana Amos Komenského

Praha 22 – Po více než ročním úsilí, městská část Praha 22 s potěšením oznamuje veřejné projednání výsledků úspěšně realizovaného projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP). Projekt, který začal 1. července 2022 a úspěšně pokročil až do listopadu 2023, dosáhl všech svých cílů, naplnil všechny stanovené indikátory a vytvořil všechny plánované výstupy.

Hlavní dokumenty, včetně Strategického rámce investičních priorit pro období 2021 – 2027 a akčních plánů neinvestičních priorit pro roky 2023 až 2025, budou představeny veřejnosti a diskutovány s klíčovými zainteresovanými aktéry.

Je důležité zdůraznit, že na úspěšný projekt bude kontinuálně navazovat další projekt MAP pod operačním programem Jan Amos Komenský, a to již od prosince 2023. Tato kontinuita znamená, že úsilí v oblasti rozvoje vzdělávání bude pokračovat bez přerušení s cílem dalšího zlepšování a inovace vzdělávacího prostředí na území správního obvodu Prahy 22.

Pozvánka na veřejné projednání, které se uskuteční 9. listopadu 2023 od 15:00 v prostorách MČ, je otevřena pro všechny občany, rodiče, učitele, zástupce škol a další zúčastněné aktéry tohoto procesu, kteří chtějí přispět svými názory a připomínkami k dosaženým výsledkům a plánovaným aktivitám pro budoucí období.

Podrobnosti o místě konání veřejného projednání budou brzy zveřejněny na oficiálních webových stránkách projektu MAP III Praha 22.

Pro další informace kontaktujte:
Dagmar Bodláková, manažerka projektu
Městská část Praha 22, mappraha22@gmail.com
https://mappraha22.cz