PRAHA 22

Konzultační proces k dokumentům MAP III 9. 10. – 16. 10. 2023

Vážení aktéři MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:  Dokumenty, o kterých budeme na jednání ŘV hlasovat, budou v konzultačním procesu od 9. 10. 2023 – do 16. 10. 2023. Dokumenty zasíláme členům ŘV a dále jsou zveřejněny na webu projektu MAP […]

Výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  Otevřené třídy Prahy 22 se zaměřily na na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO.  V příloze naleznete příručky pro […]

Jednání řídicího výboru MAP III Praha 22

Dne 20. 3. 2023 proběhlo druhé jednání ŘV MAP Praha 22. Na jednání byly schváleny dokumenty, se kterými jsme se seznámili v rámci konzultačního procesu ze dne 27. 2. 2023. Dokumenty schválil ŘV tak, jak byly předloženy. Dokumenty projektu MAP naleznete v záložce „Dokumenty“. Děkujeme za váš aktivní přístup.

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí dokumenty Souborného dokumentu MAP, které byly aktualizovány o potřeby projektu MAP III.Akční plánování, Implementační plán, Plán Evaluace, Roční akční plán na rok 2023.Prosím o případné připomínky do 13. 3. 2023, formou sledování změn […]

Aktivity MAPu, plán spolupráce škol

V projektu MAP III budeme společně vybírat aktivity, které bychom chtěli pro naše děti, žáky, rodiče a pedagogy realizovat v období 2023, 2024 a 2025. Mnohé z nich jsme již v minulosti úspěšně realizovali. Rádi bychom znali i Váš názor, chceme vědět jak se vám akce líbily, jak moc vás zaujaly, jaký měly ohlas. Sami […]