PRAHA 22

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,
do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.
Jedná se o dílčí dokumenty Souborného dokumentu MAP, které byly aktualizovány o potřeby projektu MAP III.
Akční plánování, Implementační plán, Plán Evaluace, Roční akční plán na rok 2023.
Prosím o případné připomínky do 13. 3. 2023, formou sledování změn v dokumentu a odpovědí projektový email.

Dagmar Bodláková
manažerka projektu MAP III

Přílohy ke stažení