PRAHA 22

Jednání řídicího výboru MAP III Praha 22

Dne 20. 3. 2023 proběhlo druhé jednání ŘV MAP Praha 22. Na jednání byly schváleny dokumenty, se kterými jsme se seznámili v rámci konzultačního procesu ze dne 27. 2. 2023. Dokumenty schválil ŘV tak, jak byly předloženy. Dokumenty projektu MAP naleznete v záložce „Dokumenty“. Děkujeme za váš aktivní přístup.

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí dokumenty Souborného dokumentu MAP, které byly aktualizovány o potřeby projektu MAP III.Akční plánování, Implementační plán, Plán Evaluace, Roční akční plán na rok 2023.Prosím o případné připomínky do 13. 3. 2023, formou sledování změn […]

Projekt MAP Praha 22 má svůj YouTube kanál

Projekt MAP Praha 22 má svůj YouTube kanál. Zde bychom rádi prezentovali naše nosná témata MAP, a také naše učitele lídry, kteří přináší inspirativní přístupy v oblasti předškolního a školního vzdělávání. Sledujte nás 🙂 https://www.youtube.com/@mappraha22

EVALUACE – o čem tato povinná aktivita projektu MAP III je a co je jejím cílem?

Evaluace procesu místního akčního plánování je povinná aktivita projektu MAP III, jejímž cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2023. Jedná se vlastně o takovou SEBEREFLEXI toho, co se v MAPu ve sledovaném období podařilo, co bylo a je přínosem, kde byly a jsou případné rezervy a […]

Aktivity MAPu, plán spolupráce škol

V projektu MAP III budeme společně vybírat aktivity, které bychom chtěli pro naše děti, žáky, rodiče a pedagogy realizovat v období 2023, 2024 a 2025. Mnohé z nich jsme již v minulosti úspěšně realizovali. Rádi bychom znali i Váš názor, chceme vědět jak se vám akce líbily, jak moc vás zaujaly, jaký měly ohlas. Sami […]

Seznamte se s projektem MAP, který propojuje a podporuje rozvoj vzdělávání v MČ Praha 22

MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) působí v MČ Praha 22 již od roku 2014. Vybudoval systém spolupráce mezi zřizovatelem, školami, školskými zařízeními a nastartoval komunikaci všech aktérů, kteří mají co říct ke vzdělávání v našem regionu. Spojili se tak zřizovatel škol/ek, učitelé, ředitelé, místní organizace i rodiče, začali se setkávat a začali plánovat aktivity, které by […]

Úvodní jednání řídicího výboru (ŘV) projektu MAP III

Srdečně vás zveme na úvodní jednání výboru projektu MAP III ve středu 21. 9. 2022 od 14:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p. Úvodní jednání řídicího výboru (ŘV) projektu MAP III Srdečně vás zveme na úvodní jednání výboru projektu MAP III ve středu 21. 9. 2022 od 14:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p. Povinní […]