PRAHA 22

Konzultační proces k dokumentům MAP III 9. 10. – 16. 10. 2023

Vážení aktéři MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:  Dokumenty, o kterých budeme na jednání ŘV hlasovat, budou v konzultačním procesu od 9. 10. 2023 – do 16. 10. 2023. Dokumenty zasíláme členům ŘV a dále jsou zveřejněny na webu projektu MAP […]

Akce pro ZŠ Divadlo U22 a spolek Neposeda říjen 2023

Letos se Dny sociálních služeb a zdraví v Uhříněvsi konají ve třech dnech, a to od středy 11. 10. do pátku 13. 10. 2023. Část programu bude věnována našim žákům ZŠ. Středa 11. 10. 2023, konkrétně  dopoledne, bude zaměřeno na naše školy – děti a mládež od  12 let, tedy od 7. – 9. tříd. […]

Spolupráce v území NPI a MAP Praha 22

Dne 26. 9. 2023 se zástupce našeho projektového týmu zúčastnil setkání na půdě NPI pod vedením Mgr. et Mgr. Evy Vaňkátové, která se nyní stala garantem v území. Setkání se neslo v duchu těchto témat: témata: • seznámení a vzájemná očekávání • sdílení informací při přípravě a realizaci projektů MAP, IPs Kurikulum a dalších projektů • nastavení […]

Projednání návrhu financování Ročních akčních plánu na rok 2023, 2024 a 2025

Dne 6. 9. 2024 jsme se odpoledne sešli v Muzeu Uhříněves se všemi zástupci zapojených škol v MAP na našem území a věnovali se vybraným strategickým dokumentům MAP, konkrétně Ročním akčním plánům (dále jen RAP) 2023, 2024, 2025. Proběhlo pravidelné vyhodnocení RAP 2023. Dále pak jsme se s řediteli a zástupci škol věnovali, v rámci Strategické části MAP, […]

Výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  Otevřené třídy Prahy 22 se zaměřily na na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO.  V příloze naleznete příručky pro […]

I v letošním roce 2023 proběhla pravidelná aktualizace seznamu našich učitelů lídrů

Milí páni učitelé a milé paní učitelky, rádi bychom vám touto cestou vyjádřili naši upřímnou vděčnost za vaši mimořádnou práci a otevřený přístup při vedení a práci v Mateřské a Základní škole. Vaše role jako lídrů nejen v pedagogickém smyslu, ale i ve formování našich dětí a celé školní komunity, má obrovský význam, a my si […]

Naši učitelé lídři

K ukončenému školnímu roku 2022/2023 proběhla pravidelná aktualizace učitelů lídrů na našem území. V projektu MAP máme zapojených všech 11 škol našeho území a pravidelně se bavíme s vedením škol o tom, jak přispět k ocenění jejich skvělých pedagogů. Projekt MAP může přispět tím, že připravuje různá formální a neformální setkání, na kterých je prostor k výměně zkušeností a dobré […]

Výjezdního jednání zástupců škol a učitelů lídrů MAP III Praha 22 – HARRACHOV 2023

Ve dnech 12. – 14. 6. 2023 se uskutečnilo již tradiční výjezdní setkání zástupců škol a učitelů lídrů našeho správního obvodu MAP Praha 22. Tentokrát jsme navštívili Harrachov. Hlavním tématem našeho setkání bylo zhodnocení Ročního akčního plánu 2022/2023, tvorba Ročního akčního plánu na rok 2024 a  2025. Během setkání jsme prodiskutovali aktuální potřeby rozvoje vzdělávání, […]

Jednání řídicího výboru MAP III Praha 22

Dne 20. 3. 2023 proběhlo druhé jednání ŘV MAP Praha 22. Na jednání byly schváleny dokumenty, se kterými jsme se seznámili v rámci konzultačního procesu ze dne 27. 2. 2023. Dokumenty schválil ŘV tak, jak byly předloženy. Dokumenty projektu MAP naleznete v záložce „Dokumenty“. Děkujeme za váš aktivní přístup.

Konzultační proces

Vážení aktéři MAP Praha 22,do konzultačního procesu vkládáme dokumenty, které budeme schvalovat na jednání ŘV dne 20. 3. 2023.Jedná se o dílčí dokumenty Souborného dokumentu MAP, které byly aktualizovány o potřeby projektu MAP III.Akční plánování, Implementační plán, Plán Evaluace, Roční akční plán na rok 2023.Prosím o případné připomínky do 13. 3. 2023, formou sledování změn […]