PRAHA 22

Konzultační proces

Vážení aktéři ŘV MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům, které byly vytvořeny v rámci MAP III, a které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty: 1.     Strategická část Souborného dokumentu MAP (3. kapitola), jejíž součástí je i Strategický rámec investičních priorit (SR) na PO 2021 – 2027. Jedná se o řešené doplnění a projednanou změnu v kapitole […]

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 22 – Přehled úspěchů a budoucích kroků

Po více než 16 měsících pečlivé práce a spolupráce jsme dosáhli významného milníku v oblasti rozvoje vzdělávání v naší městské části. Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání, zahájený v červenci 2022 a přivedený k úspěšnému konci v listopadu 2023, nyní otevírá stránku nové kapitoly. Dosahované úspěchy Díky odhodlání a společné práci učitelů, rodičů, místním aktérům […]

Pozvánka na veřejné projednání výstupů projektu MAP III Praha 22

Vážení občané Prahy 22, vážení aktéři předškolního a školního vzdělávání, s radostí vás zveme na veřejné projednávání výstupů projektu MAP III Praha 22.  Přijďte si prohlédnout a diskutovat o výsledcích a dokumentech projektu. Setkání se uskuteční dne 9. listopadu 2023, od 15:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p. Veřejné projednávání […]

Závěrečné jednání Řídicího výboru projektu MAP

Dne 23. října 2023 se uskutečnilo závěrečné jednání Řídicího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území správního obvodu Prahy 22. Toto setkání bylo klíčovým momentem, neboť došlo k úspěšnému schválení všech dokumentů spojených s projektem. S potěšením oznamujeme, že výsledky dlouhodobé práce a snahy členů Řídicího výboru byly korunovány úspěchem a všechny připravené […]

Tisková zpráva

Téma: Veřejné projednání výsledků projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 22 Úspěšný projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 22 přechází do nové fáze pod patronací Operačního programu Jana Amos Komenského Praha 22 – Po více než ročním úsilí, městská část Praha 22 s potěšením oznamuje veřejné projednání výsledků […]

Konzultační proces k dokumentům MAP III 9. 10. – 16. 10. 2023

Vážení aktéři MAP Praha 22, zahajujeme konzultační proces k dokumentům MAP III, které předkládáme v aktualizovaném znění. Jedná se o tyto dokumenty:  Dokumenty, o kterých budeme na jednání ŘV hlasovat, budou v konzultačním procesu od 9. 10. 2023 – do 16. 10. 2023. Dokumenty zasíláme členům ŘV a dále jsou zveřejněny na webu projektu MAP […]

Akce pro ZŠ Divadlo U22 a spolek Neposeda říjen 2023

Letos se Dny sociálních služeb a zdraví v Uhříněvsi konají ve třech dnech, a to od středy 11. 10. do pátku 13. 10. 2023. Část programu bude věnována našim žákům ZŠ. Středa 11. 10. 2023, konkrétně  dopoledne, bude zaměřeno na naše školy – děti a mládež od  12 let, tedy od 7. – 9. tříd. […]

Spolupráce v území NPI a MAP Praha 22

Dne 26. 9. 2023 se zástupce našeho projektového týmu zúčastnil setkání na půdě NPI pod vedením Mgr. et Mgr. Evy Vaňkátové, která se nyní stala garantem v území. Setkání se neslo v duchu těchto témat: témata: • seznámení a vzájemná očekávání • sdílení informací při přípravě a realizaci projektů MAP, IPs Kurikulum a dalších projektů • nastavení […]

Projednání návrhu financování Ročních akčních plánu na rok 2023, 2024 a 2025

Dne 6. 9. 2024 jsme se odpoledne sešli v Muzeu Uhříněves se všemi zástupci zapojených škol v MAP na našem území a věnovali se vybraným strategickým dokumentům MAP, konkrétně Ročním akčním plánům (dále jen RAP) 2023, 2024, 2025. Proběhlo pravidelné vyhodnocení RAP 2023. Dále pak jsme se s řediteli a zástupci škol věnovali, v rámci Strategické části MAP, […]

Výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22

Rádi bychom s Vámi sdíleli výstupy projektu Otevřené třídy Prahy 22 CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419,na kterých se aktivně podíleli MŠ a ZŠ správního obvodu Prahy 22.  Otevřené třídy Prahy 22 se zaměřily na na vytvoření jednotného a přívětivého prostředí pro práci s žáky s OMJ, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních NNO.  V příloze naleznete příručky pro […]