PRAHA 22

Výjezdního jednání zástupců škol a učitelů lídrů MAP III Praha 22 – HARRACHOV 2023

Ve dnech 12. – 14. 6. 2023 se uskutečnilo již tradiční výjezdní setkání zástupců škol a učitelů lídrů našeho správního obvodu MAP Praha 22. Tentokrát jsme navštívili Harrachov.

Hlavním tématem našeho setkání bylo zhodnocení Ročního akčního plánu 2022/2023, tvorba Ročního akčního plánu na rok 2024 a  2025. Během setkání jsme prodiskutovali aktuální potřeby rozvoje vzdělávání, rozvoje našich škol, a také potřeby našich učitelů lídrů. Jako jedno z témat, kterému jsme se věnovali, byly dopady umělé inteligence v oblasti školství, a ukázali si některé příklady využití, a to jak v pozitivním, tak negativním aspektu. V neposlední řadě jsme se věnovali pravidelnému sběru dat pod vedením naší evaluátorky Kateřiny Kaňokové, která intenzivně pracuje na závěrečné evaluační zprávě, která nám pomůže lépe nastavit navazující proces MAP, který plynule navazuje v rámci plánovaného MAP IV na období 2024 – 2025.

Potkali jsme se s odborníky na oblasti polytechnického vzdělávání a oblasti digitalizace vzdělávání z Pedagogické fakulty UK, kteří za námi přijeli. Výjezdního zasedání se také zúčastnil zástupce projektu iKAP Filip Kuchař. Velice si vážíme času, který hosté věnovali našemu setkání.  Velmi děkujeme všem účastníků tohoto jednání za práci, kterou věnují MAP na našem území.