PRAHA 22

Naši učitelé lídři

K ukončenému školnímu roku 2022/2023 proběhla pravidelná aktualizace učitelů lídrů na našem území. V projektu MAP máme zapojených všech 11 škol našeho území a pravidelně se bavíme s vedením škol o tom, jak přispět k ocenění jejich skvělých pedagogů. Projekt MAP může přispět tím, že připravuje různá formální a neformální setkání, na kterých je prostor k výměně zkušeností a dobré i špatné praxe. Naši učitelé a ředitelé škol tyto setkání vnímají velmi přínosně. V  MAP Praha 22 dbáme na dobré mezilidské vztahy, přátelské a bezpečné prostředí, kde si umíme vzájemně poradit a pomoct. Dobře víme, že to není samozřejmost, a proto si toho, co naši pedagogové na našem území aktivně vytvářejí, velice vážíme a patří jim za to velký dík.

Jsme moc rádi, že se již 7 rokem daří tyto vztahy prohlubovat a těšíme se na další setkání. Seznam našich učitelů lídrů je zveřejněn na webu projektu.

Dagmar Bodláková

Manažerka projektu MAP III