PRAHA 22

Úvodní jednání řídicího výboru (ŘV) projektu MAP III

Srdečně vás zveme na úvodní jednání výboru projektu MAP III ve středu 21. 9. 2022 od 14:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p.

Úvodní jednání řídicího výboru (ŘV) projektu MAP III

Srdečně vás zveme na úvodní jednání výboru projektu MAP III ve středu 21. 9. 2022 od 14:00 v prostorách ÚMČ Praha 22, v zasedací místnosti ve 3. p.

Povinní zástupci v ŘV: zástupce RT MAP, zástupci zřizovatelů škol (bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních škol), vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních, učitelé, zástupci školních družin, školních klubů, zástupci základních uměleckých škol, zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP, zástupce KAP, zástupce rodičů (doporučení např. školskými radami nebo NNO sdružujícími rodiče, případně aktivní rodiče), zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území.

Kromě povinných zástupců mohou být členy ŘV MAP také: zástupce NPI ČR (Centra podpory zřízeného v rámci IPs SRP/ konzultantů akčního plánování v rámci projektu P-AP), zástupce mikroregionů na území MAP, zaměstnavatelé v daném území, zástupci institucí, které spolupracují se školami – např. Česká školní inspekce, pedagogicko- psychologické poradny, OSPOD, zástupci sociálních služeb pracujících s dětmi a rodiči ohroženými sociálním vyloučením a chudobou, zástupce VŠ, především pedagogických fakult, další zástupci dle návrhu dalších členů ŘV MAP.

V případě vašeho zájmu o účast na tomto jednání a působení v ŘV, prosím o informaci na email mappraha22@gmail.com  do 14. 9. 2022.

Návrh programu jednání:

1) Úvodní slovo odborného garanta MAP III

2) Aktualizace členů ŘV

3) Jmenování předsedy ŘV

4) Schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV

5) Proces plánování a spolupráce

Těším se na osobní setkání a přeji pěkný den

Dagmar Bodláková

manažerka projektu MAP III